top of page
capture-20240211-172545.png

Mera ( Har'a) Karışımları at, yetiştirme, idman ve gezinti alanlarında kullanılan mera bitkisi karışımlardır. Haralar atların gezinti sürecinde otlanarak beslendikleri ve sportif yapılarının korunduğu, hareketlerinin kısıtlanmadan serbest dolaştıkları alanlardır. Hara karışımlarında buğdaygil, baklagil ve diğer familyalardan yem bitkileri kullanılır. Karışımlarımızda çiğnenmeye dayanık bodur çeşitler tercih edilerek otlanmaya ve çiğnenmeye dayanıklılık sağlanmaktadır. Tohumlarımız 10 kg.lik torbalarda hizmetinize sunulmuştur.

bottom of page